El Consell Insular retira 15 tones d'amiant de les antigues bateries de Favàritx

La primera actuació feta a aquesta zona que es vol recuperar per a la ciutadania ha estat la selecció i retirada de residus perillosos existents als terrenys

03/02/2022

Una de les primeres actuacions realitzades pel Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera a la finca de les antigues bateries de Favàritx ha estat la selecció i retirada de residus perillosos existents als terrenys, concretament les restes de fibrociment amb amiant, procedents de teulades, dipòsits i canalitzacions que es trobaven disperses o a l’entorn de les edificacions existents.

S’han retirat un total de 15 tones d’aquests residus perillosos, que seran tractades per un gestor autoritzat, i que suposaven un risc ambiental com per a la salut pública.

Una vegada retirades les restes que contenen amiant, es podrà procedir de forma segura a la retirada d’altres residus no perillosos, principalment fragments de vidre, plàstics, ferralla, restes de runa i altres residus voluminosos presents a la zona.

Els treballs han anat a càrrec de l’empresa menorquina M. Polo, l’oferta de la qual va ser seleccionada d’entre les quatre presentades al procés de contractació amb publicitat, i ha tingut un cost total de 17.000 € (iva inclòs).

Convé recordar que a causa de l’estat de les edificacions i la presència de pous i galeries subterrànies no senyalitzades, no està permès l’accés a la finca sense autorització, pel perill que suposa.

Notícies relacionades

El Consell prepara una ordenança que garanteixi l'ús eficient d'aigua a tots els municipis de l'illa

El nou reglament per a l'ús racional i eficient de l'aigua contemplarà el seu cicle integral, penalitzarà l'ús excessiu i establirà una estructura de preus socialment justa

Les Illes Balears cap al residu zero

Presentació de l’estudi “Les Illes Balears cap al Residu Zero. Situació actual i indicadors per a la transició”