El Consell demana l’increment de les ajudes del Govern a les escoles de música de Menorca

Reivindica un increment en la dotació pressupostària i considera que l’actual model discrimina la realitat menorquina, que té un model propi al qual les ajudes no donen resposta

17/12/2021

El conseller de Cultura, Educació, Joventut i Esports del Consell Insular de Menorca, Miquel Àngel Maria, en nom del grup de treball pel futur de les escoles de música de Menorca, demana al Govern de les Illes Balears que faci un esforç per incrementar la seva aportació econòmica al sosteniment d’aquestes escoles.

Maria recorda que l’any 2018, arran de la persistent reivindicació des de Menorca, el Govern es va comprometre a recuperar la convocatòria de suport a les escoles de música, que feia anys que havia desaparegut, i que va anunciar una dotació de 500.000€. Malgrat aquest anunci, el Govern no ha complert els seus compromisos: la primera convocatòria es va publicar tres anys més tard, l’abril de 2021 amb una dotació de 250.000€, la meitat del que s’havia anunciat.

Davant la imminent aprovació dels pressuposts de la CAIB per 2022, el Consell Insular, recollint la demanda de les escoles de música i els ajuntaments de Menorca, demana al Govern que recuperi la dotació inicialment compromesa, de 500.000€ anuals.

Però des de Menorca es va més enllà, en considerar que no és suficient que el Govern millori la dotació de les ajudes, sinó que cal replantejar a fons la regulació els ensenyaments no reglats i les bases de la convocatòria, ja que al final només beneficia tres de les vuit escoles de música sostingudes amb fons públics de Menorca, concretament les de Ciutadella, Es Mercadal i Alaior. Les altres escoles (Maó, Sant Lluís, Ferreries, Es Migjorn i Es Castell), o bé no són de titularitat municipal, o bé no s’adapten al model d’escoles reconegudes que exigeix el Govern per tenir accés a aquestes ajudes.

Per Miquel Àngel Maria, la convocatòria a la pràctica discrimina Menorca, i açò no és justificable. Pel conseller menorquí, el problema és el model que estableix el decret 37/1999, d’escoles de música i dansa reconegudes, que no recull ni s’adapta a la realitat diferenciada de Menorca, que ha anat construint una xarxa d’escoles de música amb un model propi que no obté el reconeixement ni el suport del Govern.

El grup de treball pel futur de les escoles de música de Menorca, constituït entre el Consell Insular, els ajuntaments i les escoles de música sostingudes amb fons públiques, considera obsolet el sistema d’escoles reconegudes que crea el decret 37/1999, i proposa que el Govern elabori una nova norma, que derogui l’existent, i que tengui per objectiu ordenar els ensenyaments no reglats de música i dansa i donar suport a l’oferta pública d’aquests ensenyaments.

Aquest és el camí que segueixen des de fa anys la majoria de comunitats autònomes, i es considera com l’única via per la qual se superaria la discriminació que pateixen les escoles de música de Menorca davant les ajudes del Govern.

Notícies relacionades

Consell i ajuntaments reten homenatge a les víctimes menorquines als camps d’extermini nazi

L'acte se celebra amb motiu del Dia internacional en memòria de les víctimes de l’Holocaust

Menorca Talaiòtica es presenta a FITUR

La possible declaració enguany com a patrimoni mundial de la UNESCO contribuirà de manera important a l’estratègia de desestacionalització del turisme a l’illa