El Consell Insular obre la convocatòria d'ajuts destinats a l'educació no formal

L'objectiu és facilitar a les famílies amb dificultats econòmiques l'accés a la pràctica esportiva, cultural, artística i de lleure en la infància i joventut a través dels clubs esportius, entitats culturals, de lleure i/o altres centres

05/12/2021

El Consell Insular ha obert la convocatòria per a la concessió d'ajuts destinats a ajudar a les famílies d’infants i joves, nascuts entre l’1 de gener del 2004 i el 31 de desembre del 2018, amb dificultats econòmiques, fent-los possible l'accés a la participació de la pràctica esportiva, cultural, artística i de lleure en la infància i joventut a través dels clubs esportius, entitats culturals, de lleure i/o altres centres que tenguin com a objectiu el foment de la pràctica de totes les activitats no incloses en l’educació reglada i que entren en el denominat àmbit d’educació no formal.

Per ser beneficiaris de la convocatòria, la unitat familiar ha d'estar empadronada a Menorca amb anterioritat a la publicació de la convocatòria, i els fillets han d’haver nascut entre els anys 2004 i 2018 i haver realitzat activitats subvencionables dins de la temporada 2021-2022 (setembre-juny), considerades dins l’àmbit de l’educació no formal.

Per a la franja d’edat d’entre 3 i 6 anys, les activitats susceptibles han de tenir un caràcter psicomotriu i/o psicosensorial i tenir com a principal objectiu la millora dels diferents aspectes perceptius implicats en el desenvolupament motriu i sensorial de forma global, que no impliquin especialització. En concret, podran ser: psicomotricitat, multiesport o preesport, i les activitats de les escoles de música i dansa de titularitat municipal o de titularitat privada que estiguin reconegudes per la Conselleria d’Educació.

Per a la franja d’edat d’entre 7-17 anys, les activitats han de tenir caràcter formatiu. En concret se subvencionarà: qualsevol de les modalitats d’activitats esportives realitzades a un club o centre privat o públic, els estudis a les escoles de música i dansa de titularitat municipal o de titularitat privada que estiguin reconegudes per la Conselleria d’Educació.

A part, cal recordar que només es subvencionarà una activitat per infant o jove com a màxim, i les activitats subvencionades s'hauran de dur a terme a instal·lacions de Menorca amb les corresponents autoritzacions de les dites activitats.

Podeu consultar les bases i els requisits, així com la documentació a presentar en el següent enllaç: http://www.cime.es/GesServeis/Gestion.aspx?IDGESTION=990100965

Notícies relacionades

El Consell prepara una ordenança que garanteixi l'ús eficient d'aigua a tots els municipis de l'illa

El nou reglament per a l'ús racional i eficient de l'aigua contemplarà el seu cicle integral, penalitzarà l'ús excessiu i establirà una estructura de preus socialment justa

Les Illes Balears cap al residu zero

Presentació de l’estudi “Les Illes Balears cap al Residu Zero. Situació actual i indicadors per a la transició”