L'Ajuntament des Castell reurbanitzarà la zona de dalt cala Corb

El primer tinent d'Alcaldia de Vies Públiques, Joan Antoni Serra, assegura que "aquesta actuació és molt necessària, ja que permetrà millorar la connexió entre els carrers Fàbregues i Stuart, millorant la mobilitat i recuperant espais per als vianants"

09/10/2021

El projecte contempla la construcció d'un nou vial urbà entre els carrers Bonaire i Santa Bàrbara, així com la reurbanització de l'espai públic entre el nou vial i el front marítim de cala Corb, conformat pel carrer Fàbregues. Els terrenys afectats per la reforma són de propietat municipal.

Actualment, el carrer Fàbregues no separa el trànsit rodat dels vianants, confluint tots dos a la mateixa calçada. Amb la nova urbanització, el carrer Fàbregues passarà a considerar-se com a ús exclusiu per a vianants.

Reurbanització

El nou vial presentarà una pendent continua del 4%, que permetrà reduir els canvis bruscos de pendent que hi ha actualment.

A més del nou vial, es crearà una zona enjardinada al costat oposat al penya-segat, i per tal de salvar el desnivell entre el nou vial i el passeig existent, es construiran unes graderies que serviran per seure.

També es construiran unes escales de gran amplitud que comunicaran els nivells inferior i superior. Dalt de les escales s'ubicarà un mirador cap a la cala, amb diverses terrasses que conformaran un nou parc.

Dins del parc s'hi ubicaran diferents illetes i jardineres que comunicaran les diferents plataformes i també s'instal·laran bancs de formigó. A més, el parc comptarà amb pèrgoles que proveiran espais d'ombra, així com amb elevadors de curt recorregut per a cadires de rodes.

També es plantaran arbres, amb preferència per les espècies locals.

El projecte també implicarà millores en les xarxes de recollida d'aigües pluvials, sanejament i abastiment d'aigua potable. Així mateix, se soterrarà la xarxa telefònica i s'instal·larà una nova xarxa d'enllumenat públic formada per un total de 27 punts de llum.

Finançament

El projecte compta amb un pressupost de licitació de 668.073,75 euros.

El Govern de les Illes Balears i el Consell Insular de Menorca aportaran la quantitat de 319.791,15 euros, en el marc del Pla insular per a la reactivació econòmica en matèria de sostenibilitat i eficiència urbana. Per la seva banda, l'Ajuntament des Castell aportarà els 348.282,60 euros restants.

Ara mateix el projecte es troba en fase de tramitació davant els diferents organismes supramunicipals implicats, i una vegada licitat s'estima que el termini de realització de les obres serà d'uns vuit mesos.

Notícies relacionades

Nou sistema de telelectura a la xarxa d’aigua des Castell per a evitar el seu malbaratament

El nou sistema s'implantarà de la manera conjunta amb l'empresa Hidrobal, empresa concesionària del servei d'aigua al municipi, i permetrà disposar d’informació del consum d’aigua en temps real, així com millorar la gestió d'aquest recurs

Contracten cinc persones per fer tasques de suport als centres d’educació infantil de Ciutadella

Aquestes cinc persones ajudaran a les escoles infantils municipals durant aquest curs escolar en les tasques addicionals que s'han assignat als centres d'educació infantil a causa de l'aplicació de la LOMLOE