L'Entesa demana que Ajuntament i IBISEC reparin la teulada i les finestres de l'escola de Fornells

Ja fa molts anys que quan plou els fillets i filletes i els docents de l’Escola de Fornells pateixen goteres i filtracions d’aigua per les finestres

08/07/2021

Des de l’Entesa des Mercadal i Fornells volen denunciar el mal estat de l’Escola de Fornells. La seva reparació no arriba perquè L’IBISEC i l’Ajuntament no es posen d’acord en qui n’és el responsable.

El Centre d’Educació Infantil i Primària de Fornells encara no ha arribat al seu 30è aniversari (va ser inaugurada l’any 1992), però fa anys que la seva comunitat educativa demana diverses reparacions estructurals.

En primer lloc, la seva teulada presenta un estat de conservació molt deficient. La major part de les teules es desfan només tocar-les, sobretot a la seva vessant sud, i en major grau baix les plaques solars que s’hi van instal·lar. L’Ajuntament ha anat substituint puntualment les teules que estaven en pitjor estat, però tothom pot veure que s’hauria de fer la teulada de nou.

Per altra banda, quan plou es formen goteres a diversos punts del passadís, ja sigui a través d’alguna de les claraboies o per deficiències en el terrat que cobreix passadís i terrassa. I per les finestres de les aules s’infiltra l’aigua de manera que cada any s’han de tapar les humitats generades.

Des de l’Entesa pensam que, després de quasi 2 anys d’informes contraris entre IBISEC i Ajuntament, és hora que aquesta qüestió es resolgui i es duguin a terme les reparacions el més prest possible. No s’entén que, una escola petita, com és la de Fornells, hagi de seguir amb aquestes deficiències estructurals curs rera curs per una manca d’acord entre dues administracions. Ara que des del Govern Balear i el Consell Insular s’aposta fortament per la transformació en verd, és una oportunitat per millorar les instal·lacions d’aquesta escola i convertir-la en un centre sostenible amb zero emissions gràcies a l’aïllament tèrmic i a l’autoproducció d’energia amb plaques fotovoltaiques.

Notícies relacionades

Nou sistema de telelectura a la xarxa d’aigua des Castell per a evitar el seu malbaratament

El nou sistema s'implantarà de la manera conjunta amb l'empresa Hidrobal, empresa concesionària del servei d'aigua al municipi, i permetrà disposar d’informació del consum d’aigua en temps real, així com millorar la gestió d'aquest recurs

Contracten cinc persones per fer tasques de suport als centres d’educació infantil de Ciutadella

Aquestes cinc persones ajudaran a les escoles infantils municipals durant aquest curs escolar en les tasques addicionals que s'han assignat als centres d'educació infantil a causa de l'aplicació de la LOMLOE