Ciutadella disposarà del primer autoconsum compartit en un edifici municipal a Menorca

L'ajuntament va oferir el terrat del col·legi Mare de Déu del Toro a l'institut Balear de l'Energia per fer-hi la instal·lació que permetrà al centre autoabastir-se d'energia neta així com a les famílies i negocis propers

02/07/2021

Amb la idea de seguir apostant per les energies renovables a Ciutadella, l’Ajuntament va oferir el terrat del col·legi públic Mare de Déu del Toro a l’Institut Balear de l’Energia per instal·lar-hi el primer autoconsum compartit a Menorca, un projecte que permetrà a l’escola autoabastir-se d’energia neta, i que famílies i negocis que estiguin ubicats en un radi de 500 metres també s’hi puguin acollir. La inversió de l’IBE en el projecte de Ciutadella és de 94.300 €, amb una de potència 60 KW. S’ha instal·lat damunt la coberta del centre educatiu Mare de Déu del Toro, en una superfície de 600 m2 i produirà 90.000 KWh/any, amb la qual cosa es deixaran d’emetre 67.000 kg de CO2 l’any. Es preveu que el projecte quedi executat aquesta tardor.

Es tracta, doncs, d’un projecte que encaixa perfectament amb l’aposta per una Ciutadella sostenible i amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030, concretament el 7 (garantir l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a tothom) i l’11 (aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles).

El de Ciutadella és un dels sis projectes d’autoconsum compartit a les Illes Balears per a aquest 2021, que suposaran una inversió conjunta de 750.000 €. Després de l’experiència d’aquest primer any, l’objectiu dels responsables del projecte de cara als anys vinents és expandir-lo, amb la finalitat d’arribar al màxim nombre possible de municipis.

L’IBE ha signat amb cadascun dels ajuntaments convenis de col·laboració on es considera la cessió de l’ús dels espais per a la instal·lació de les plaques solars fotovoltaiques i es garanteix el subministrament d’una part del consum a instal·lacions municipals. Posteriorment, s’obrirà un procediment públic d’inscripció per a particulars i empreses interessats a consumir aquesta electricitat en horari de producció solar i a preu de cost.

Notícies relacionades

Nou sistema de telelectura a la xarxa d’aigua des Castell per a evitar el seu malbaratament

El nou sistema s'implantarà de la manera conjunta amb l'empresa Hidrobal, empresa concesionària del servei d'aigua al municipi, i permetrà disposar d’informació del consum d’aigua en temps real, així com millorar la gestió d'aquest recurs

Contracten cinc persones per fer tasques de suport als centres d’educació infantil de Ciutadella

Aquestes cinc persones ajudaran a les escoles infantils municipals durant aquest curs escolar en les tasques addicionals que s'han assignat als centres d'educació infantil a causa de l'aplicació de la LOMLOE