Ciutadella vol destinar al lloguer social 23 habitatges i 35 magatzems buits

L’Ajuntament de Ciutadella instarà el Govern de les Illes Balears a estudiar la possibilitat d’iniciar el procés de cessió temporal obligatòria, expropiar o comprar pisos propietat de la SAREB per destinar-los al lloguer social

17/06/2021

L’equip de govern presentarà la proposta el proper dijous davant el Ple Municipal, afecta vint-i-tres habitatges residencials, i trenta-cinc magatzems i estacionaments situats al número 23 del carrer Degollador i que són propietat de la SAREB.

La proposta de l’equip de govern es basa en la Llei 5/2018, de 19 de juny, d’habitatges de les Illes Balears, segons la qual es permet expropiar amb ús temporal habitatges buits de grans tenidors, inscrits al registre de grans tenidors de les Illes Balears, per destinar-los al lloguer social. És basant-se en aquesta llei que el Govern segueix una segona línia d’acció respecte dels pisos de grans tenidors: l’exercici del dret a tanteig i retracte en les operacions de disposició d’habitatges entre els grans tenidors. Cal tenir en compte, a més, que a Ciutadella els preus dels lloguers són força elevats, per la qual cosa cada vegada hi ha més demanda d’habitatges a preus de lloguer raonables.

És per aquest motiu que, davant la manca de lloguers d’habitatge social a Ciutadella, i tenint en compte que el Govern Balear ha iniciat el procés de cessió obligatòria temporal de diferents pisos buits de gran tenidors a Ciutadella per incorporar-los al parc d’habitatge social que gestiona l’IBAVI, durant set anys, des de l’Ajuntament de Ciutadella, es vol implementar aquesta mesura, que permetria treure pisos del mercat especulatiu per posar-los en mans de qui més ho necessita i retornar-los la funció social, que no s’aconsegueix si estan tancats. A més, les persones a les quals s'adjudicarien aquests pisos (una vegada incorporats al parc públic) pagarien un lloguer que estaria adaptat a la seva capacitat econòmica.

L'alcaldessa de Ciutadella, Joana Gomila, ja ha avançat aquesta proposta directament al conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, en una reunió mantinguda aquesta setmana a l’Ajuntament. En aquesta trobada el conseller s’ha mostrat interessat en la proposta i predisposat a iniciar negociacions amb la SAREB en aquest sentit.

Notícies relacionades

Nou sistema de telelectura a la xarxa d’aigua des Castell per a evitar el seu malbaratament

El nou sistema s'implantarà de la manera conjunta amb l'empresa Hidrobal, empresa concesionària del servei d'aigua al municipi, i permetrà disposar d’informació del consum d’aigua en temps real, així com millorar la gestió d'aquest recurs

Contracten cinc persones per fer tasques de suport als centres d’educació infantil de Ciutadella

Aquestes cinc persones ajudaran a les escoles infantils municipals durant aquest curs escolar en les tasques addicionals que s'han assignat als centres d'educació infantil a causa de l'aplicació de la LOMLOE