Ferreries reclama la titularitat pública del Camí d'en Kane en el seu pas per Binimoti

La voluntat de l’Ajuntament és restablir el lliure pas per un camí que sempre ha estat públic i que mai s’havia d’haver tancat

03/03/2021

En el ple de l’Ajuntament de Ferreries de dia 31 d’octubre de 2019, es va aprovar per unanimitat iniciar el procediment civil que ara es presenta per a la reclamació de la titularitat pública del camí den Kane al seu pas per Binimoti.

La voluntat de l’Ajuntament és restablir el lliure pas per un camí que sempre ha estat públic i que mai s’havia d’haver tancat. Hi ha prou indicis de la seva titularitat pública al llarg de la història.

El regidor de Medi Ambient, Gabriel Janer,  destaca la tasca feta per tot el poble de Ferreries en la reivindicació del lliure pas pel Camí den Kane en el seu pas per Ferreries, molt especialment la tasca feta per Agenda Local21, grups de ciclistes, club hípic, club d’atletisme, grups excursionistes, escoltes i d’una manera altament compromesa i visible l’associació Amics d’en Kane.

Acaba les seves paraules observant que la demanda ens obre l’esperança de poder recuperar aquest tram de camí que sempre va ser transitat per la gent del poble i poder gaudir de la seva bellesa.

L’advocat Josep Masot comenta que aquesta demanda ens dona l’esperança de poder recuperar el pas pel tram que passa per Binimoti. "És molt important que no s’hagi demorat la seva presentació als jutjats atès que si es deixa passar el temps, és molt difícil que es puguin recuperar els camins, perquè es perden els testimonis que viviren el món rural". Així mateix, senyala la importancia d’ inventariar tots els camins.

Després que el 2017 el Ple de l’Ajuntament aprovés incloure a l’inventari de Béns Municipals el tram que ens ocupa i que la propietat de Binimoti ho impugnés i recorrés aquesta inclusió i obtenís sentència estimatòria, es va decidir presentar la demanda civil per a reclamar la titularitat pública del tram que avui es presenta als mitjans que serà la que resoldrà de manera definitiva que dirimirà de manera definitiva la titularitat del camí.

La demanda consta de 56 pàgines, és molt densa quant a pàgines i contingut i inclou moltes evidencies: Informació cartogràfic, arxivística, entrevistes a testimonis que recorden haver passat pel camí.

La durada del procediment serà d’entre 8 mesos i un any.

Notícies relacionades

Nou sistema de telelectura a la xarxa d’aigua des Castell per a evitar el seu malbaratament

El nou sistema s'implantarà de la manera conjunta amb l'empresa Hidrobal, empresa concesionària del servei d'aigua al municipi, i permetrà disposar d’informació del consum d’aigua en temps real, així com millorar la gestió d'aquest recurs

Contracten cinc persones per fer tasques de suport als centres d’educació infantil de Ciutadella

Aquestes cinc persones ajudaran a les escoles infantils municipals durant aquest curs escolar en les tasques addicionals que s'han assignat als centres d'educació infantil a causa de l'aplicació de la LOMLOE