Presentació del manual de senyalització per la xarxa de camins i rutes senderistes de Menorca

L’objectiu és reflectir en un document totes les necessitats actuals de senyalització identificades i relacionades amb l’ús públic dels camins, a través de la instal·lació de senyals que donin als usuaris una correcta i adequada informació i interpretació

12/02/2021

El Consell Insular de Menorca a través del departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera ha elaborat un Manual de senyalització de la xarxa de camins i rutes senderistes de Menorca.

El fet de tenir un model de senyalització únic és un mandat de la llei de camins de Mallorca i Menorca que determina que el Consell Insular realitzarà una reglamentació única per tal de senyalitzar els camins, però també és una necessitat per unificar i evitar la dispersió actual que acaba repercutint en la pèrdua d’eficiència a l’hora de rebre informació per part dels usuaris. La consellera de Medi Ambient i Reserva de Biosfera, Maite Salord ha declarat que “Convé recordar que aquesta llei es va aprovar durant el passat mandat amb l’objectiu de posar en valor l’extensa xarxa de camins públics de l’illa, regulant les diferents realitats que els afecten i establint els mitjans adequats per defensar-los i garantir-ne la protecció.”

Amb aquest sentit, després de realitzar una oferta pública, es va elegir un equip multidisciplinar compost per Ferran Vizoso (arquitecte), Cristóbal Barber (historiador), Marta Sales (biòloga) i l’estudi de disseny Tònic. Una vegada iniciats els treballs, es va fer una diagnosi previ de l’estat i tipologia de la senyalització dels diferents municipis on es van trobar importants diferències, es va realitzar un procés de participació amb consultes a entitats d’usuaris dels camins i als ajuntaments, i un treball conjunt i estret amb el Govern Balear per tal de fer compatible el Manual de senyalització de la xarxa de camins de Menorca amb el Manual de senyalització propi dels espais protegits de les Illes Balears i, per tant, integrar en un sol document les característiques i materials que han de tenir els senyals.

El Manual fa una passa més enllà dels aspectes propis als senyals en sí i entra a establir també criteris de senyalització.

En definitiva, i tal com ha declarat el director insular de Projectes Sostenibles, Isaac Olives “som conscients que la senyalització és una eina per fer compatible el gaudi de l’entorn amb la preservació dels valors naturals i culturals i amb les activitats pròpies de la pagesia, i per tant a un dels eixos de Menorca com a Reserva de Biosfera”.

El manual de senyalització s’ha enviat a tots els ajuntaments per la seva consulta pública, així com a tots els membres de la Comissió de camins per rebre les aportacions oportunes, prèvia a la seva aprovació definitiva pel Ple del Consell Insular de Menorca.

En declaracions de la consellera “aquesta iniciativa s’emmarca, per tant, en la feina que duim a terme, des del passat mandat, en tema de camins públics, convençuts que són una xarxa que hem de preservar i fomentar, no només com a infraestructures per satisfer necessitats de comunicació pròpies i específiques del món rural, sinó com a infraestructures al servei de tota la societat per garantir, entre d’altres, activitats d'excursionisme o senderisme.”

És per açò que ha estat i és una prioritat, també, donar suport per fer realitat els Catàlegs municipals de camins públics que recullen la feina de recopilació d'informació dels diferents camins rurals i que defineixen quins del seu terme compleixen les condicions per ser inclosos a l'Inventari de Béns Municipals. En aquests moments, Ciutadella ja el té aprovat definitivament i la resta de poblacions hi treballen perquè siguin una realitat ben prest.

Aquí pots veure l'esborrany del manual

Notícies relacionades

El Consell prepara una ordenança que garanteixi l'ús eficient d'aigua a tots els municipis de l'illa

El nou reglament per a l'ús racional i eficient de l'aigua contemplarà el seu cicle integral, penalitzarà l'ús excessiu i establirà una estructura de preus socialment justa

Les Illes Balears cap al residu zero

Presentació de l’estudi “Les Illes Balears cap al Residu Zero. Situació actual i indicadors per a la transició”