L’Aj. de Ciutadella sol·licita al Govern que restableixi l’atenció presencial dels Serveis Socials

La proposta va ser presentada per la regidora Laura Anglada, i es va acordar fer aquesta sol·licitud en nom dels Serveis Socials de Ciutadella i de la corporació municipal de l’Ajuntament en general

23/12/2020

El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella va aprovar en la sessió del passat 17 de desembre una proposta que reclama al Govern Balear una major atenció presencial a la ciutat per part dels diferents serveis d’atenció social a les persones. La proposta va ser presentada per la regidora Laura Anglada, i es va acordar fer aquesta sol·licitud en nom dels Serveis Socials de Ciutadella i de la corporació municipal de l’Ajuntament en general. La demanda arriba després de diverses gestions per tal de sol·licitar recuperar l’atenció presencial a Ciutadella, unes gestions que no han tingut, fins a dia d’avui, una resposta positiva.

En concret, es demana al Govern de les Illes Balears que restableixi l'atenció presencial a Ciutadella un mínim d'un dia per setmana pel que fa al servei de l'IBAVI i de la Fundació Balear d'Atenció a la Dependència, i per la resta de prestacions gestionades per l'Oficina de Menorca de la Conselleria d'Afers Socials i Esports. Cal recordar que el Govern Balear té desplegats a Menorca serveis de diferents conselleries que atenen presencialment la ciutadania de l'illa, alguns dels quals (els esmentats anteriorment) només fan aquesta atenció presencial al municipi de Maó, i obliga que els ciutadans de la resta de l'illa es desplacin per ser atesos.

Aquests són serveis que fins al 2019 s’oferien a Ciutadella, i l'Ajuntament facilitava dependències municipals al Govern Balear per fer-ho un dia per setmana. Després, per motius diversos, es van deixar d’oferir, una situació que es manté i que xoca amb les necessitats derivades de la pandèmia, que ha situat l'atenció social com una de les prioritats per tal de resistir a les conseqüències socioeconòmiques i sanitàries de la covid-19. És per aquest motiu que, des de l’Ajuntament de Ciutadella, es valora com a molt necessari recuperar aquesta atenció presencial al municipi per part del Govern Balear, ja que és més necessari que mai facilitar el servei i evitar desplaçar-se a Maó per diverses raons. En primer lloc, perquè el perfil de persones que necessita aquests serveis són justament els col·lectius més vulnerables als quals el desplaçament a Maó resulta més dificultós. En segon lloc, perquè el volum de sol·licituds d’ajuts ha augmentat com a conseqüència de la crisi. I, finament, perquè l'augment de les sol·licituds i el fet que les persones que els sol·liciten desisteixen d'acudir a les oficines de Maó implica que la ciutadania de Ciutadella acaba acudint als serveis socials comunitaris bàsics i a l'Oficina Municipal d'Atenció al Consumidor, perquè pertanyen a l'administració més pròxima, que és l'Ajuntament, per tal que se’ls ajudi en els tràmits d’unes gestions i d’ajuts que són competència del Govern Balear.

Notícies relacionades

Maó treu a licitació la construcció de la nova residència a la zona de l’antic quarter de Santiago

Es tracta d’una fita molt important d’un projecte que vam posar en marxa durant l’alcaldia de na Conxa Juanola

Començam la reparació de l'aerogenerador espatllat del parc eòlic de Milà

Es preveu que amb dues setmanes torni a estar operatiu