Més per Menorca advoca per un escorxador de gestió insular

Donam el nostre absolut suport a l’alcaldessa de Ciutadella, Joana Gomila, i a tot el seu equip de Govern

07/10/2020

Cal recordar que l’Ajuntament de Ciutadella no té l’obligació legal de mantenir obert  i sufragar les despeses d’un escorxador que requereix d’importants inversions. Tot i la despesa pública que suposa, l’Ajuntament de Ciutadella sempre ha decidit seguir donant aquest servei per mor de la rellevància econòmica i de consum de producte local. A més, s'ha de tenir molt present com afecta tot això a la indústria del sector primari que tan important és per Menorca i que esdevé un factor essencial per seguir enfortint la producció local i caminar cap a la independència alimentària.

Sempre hem defensat el projecte de crear un escorxador insular com a solució definitiva al conflicte, ja que tots els municipis de Menorca fan ús d’aquest servei. Mentre això no sigui un fet, reclamam la implicació de les institucions insulars i autonòmiques en la millora de les actuals instal·lacions i amb suport a la gestió.

Notícies relacionades

Aprovam la creació d'una marca estable amb MxMa i Ara Eivissa per a les eleccions estatals

Més per Menorca, Més per Mallorca i Ara Eivissa ratifiquen la creació d'una marca estable i conjunta per concórrer a les eleccions estatals

Demanam al Senat modificar el règim fiscal dels voluntaris dels clubs esportius

Aquesta Proposició de Llei té com a objectiu rebaixar la pressió fiscal de les entitats esportives i excloure-les del camp d'aplicació del règim de la seguretat social corresponent a les persones de clubs i entitats esportives sense ànim de lucre