Les obres del tram Maó-Alaior de la carretera general s'iniciaran d'aquí a un any

La zona de Rafal Rubí serà restaurada paisatgísticament amb l'eliminació del pont i l'estructura de l'Argentina es mantindrà

05/06/2020

Des del passat mandat, l’equip de govern del Consell Insular de Menorca treballa en la revisió del projecte de reforma de la carretera Me-1, amb l’objectiu de reduir el seu impacte ambiental i paisatgístic i apostar per un model viari menys agressiu, tot garantint les màximes garanties de seguretat i el compliment estricte de tota la normativa que sigui d’aplicació en aquest tipus d’infraestructures.

Durant el mandat anterior, es van estar explorant altres vies per intentar trobar una solució  a aquests enllaços. Ja en aquest mandat, es va començar a treballar en la línia del canvi de la normativa, que finalment s'ha vist reflectit en aquesta disposició addicional a la llei de Carreteres.

Fins al moment, s’ha aconseguit realitzar el tram Ferreries-Ciutadella: es van revisar sis nusos, dels quals es van reduir les dimensions dels enllaços projectats, així com es van eliminar tres dels ponts que estaven inicialment projectats, però no construïts.

En el cas de l’enllaç d’accés a Alaior es van reduir les seves dimensions respecte del projecte constructiu base de licitació de 2013, amb un estalvi de 3.000 metres quadrats de construcció.

Pel tram de Maó-Alaior es vol seguir les mateixes directrius seguides fins ara, i per això, es va proposar la disposició addicional a la Llei 5/1990 de 24 de maig de Carreteres de les Illes Balears, en el sentit de la màxima preservació dels bens patrimonials i culturals, així com del paisatge de Menorca, com a reserva de la Biosfera. 

S’està treballant en la normativa paisatgística, que definirà aquest disposició addicional del decret llei 8/2000 del GOIB, que es va publicar al BOIB al Maig, i que ara es tramitarà com a proposta de llei.

En aquest marc, s’han planificat les següents actuacions per tal de poder continuar sempre seguint el model que l’actual equip de govern vol per Menorca. En el tram Máo-Alaior tenim dos enllaços a doble nivell mig construïts, el de l'Argentina i el de Rafal Rubí.

En quant a l’enllaç de l’Argentina, que està actualment construït de forma parcial, tot i no ser la solució que es vol per aquest enllaç, jurídicament no hi ha cap alternativa possible. La futura normativa paisatgística no podrà donar marc legal a l’esbocament d’aquesta estructura. En primer lloc està situada en un punt on donarà solució a l’entrada a un nucli poblacional, on els IMDs tenen uns valors mitjans-alts d’entrada i sortida. En segon lloc, la valoració paisatgística ja fa molts anys que està afectada per les cases de la zona de l’Argentina. En tercer lloc, tot hi haver dues navetes pròximes a l’estructura, aquestes estan voltades d’edificacions, i per tant no es pot utilitzar la valoració paisatgística dins d’aquest nou marc legal per a poder eliminar l’enllaç, com sí que es pot fer amb la zona de Rafal Rubí. A més per aquest punt també es podrà realitzar un canvi de sentit, que segons la norma de traçat, n’hi hauria d’haver un cada 2,5-3km de distància, per quan s’ha de realitzar un canvi de sentit, en temps no sigui més de 5 minuts de recorregut. Per aquest cas, l’Argentina realitza aquesta doble funció. S’ha de dir també que el pont de l’Argentina té unes dimensions una mica més petites que la de Rafal Rubí, te 5m menys de longitud, fent el pont més petit per tot aquest tram.

En quant a l'enllaç de Rafal Rubí, donat que hem incorporat la Disposició addicional a la Llei de carreteres de les Illes Balears, un cop hi hagi aprovada la normativa paisatgística, es tindrà un marc legal per tal de restaurar paisatgísticament aquesta zona amb l'eliminació d’aquesta estructura a mig construir. Es tracta d’un enllaç totalment sobredimensionat, situat en una zona d’encreuament on no hi ha un trànsit suficient ment important com per a construir una estructura a doble nivell amb tota la despesa econòmica que suposa. No hi ha cap zona urbanitzada a la qual doni accés, i la única funció que faria seria la de tenir un nus per a poder realitzar canvis de sentit. Aquesta estructura està a 50m de les navetes de Rafal Rubí, i just enmig de tot el conjunt de monument històrics d’aquesta zona,

L'objectiu de la disposició addicional a la llei és precisament aquest: conservar el territori, no ocupar mes del que sigui estrictament necessari, i seguir un model de carretera, que sense comprometre en cap moment la seguretat vial, sigui curosa i respectuosa amb el medi ambient i tanmateix amb les necessitats de Menorca, com a Reserva de  Biosfera.

La cronografia per aquest tram seria de poder iniciar obres en aquest tram en un any, aproximadament.

 

Més per Menorca

Notícies relacionades

Les Illes Balears cap al residu zero

Presentació de l’estudi “Les Illes Balears cap al Residu Zero. Situació actual i indicadors per a la transició”

El Consell prepara una ordenança que garanteixi l'ús eficient d'aigua a tots els municipis de l'illa

El nou reglament per a l'ús racional i eficient de l'aigua contemplarà el seu cicle integral, penalitzarà l'ús excessiu i establirà una estructura de preus socialment justa