ALTRES DOCUMENTS

.

Acord Escoletes Infantils (Parlament)

Acord Escoletes Infantils

PROPOSTA D’ACORD QUE PRESENTA EL GRUP MÉS PER MENORCA SOBRE PRESOS POLITICS A L’ESTAT ESPANYOL

Proposta d'acord sobre Presos politics

Intervenció Miquel À, Maria al ple sobre Presos polítics

Intervenció Miquel À, Maria per defensar proposta sobre Presos politics

Esmenes als Pressupostos Generals de la CAIB 2018

Esmenes als Pressupostos 2018

Propostes de resolució Parlament

propostes de resolucio?

Esmenes a la Llei de Policies Locals

Esmenes Llei de Policies Locals

Manifest. Un futur millor...

Manifest MÉS PER MENORCA

Declaració de Menorca (català)

Declaració de Menorca (català)

Declaración de Menorca (castellano)

Declaración de Menorca (castellano)

Document Menorca 2025

Document Menorca 2025

Text definitiu modificació de la Compilació del Dret Civil de les Illes Balears (BOPIB 28/07/2017

BOPIB Llei del Dret Civil balear

Acords Governabilitat- Juny 2017

Document ACORDS GOVERNABILITAT

Ponència IDEARI

Ponència IDEARI definitiu

Ponència ORGANITZACIÓ

Ponència ORGANITZACIÓ definitiu

Full d'Adhesió emplenable

FULL ADHESIÓ-01 - EMPLENABLE

Article arbres singulars diari Suddeutsche Zeitung 18.10.18

Article arbres singulars diari Su?ddeutsche Zeitung 18.10.18

Anàlisi de l'ús de platges Menorca

Ús de platges Menorca