El camí de Llinàritx també serà atès per a la millora i seguretat del trànsit

El Consell i l’Ajuntament des Mercadal signen un nou acord que implica una inversió de prop de 250.000 euros en aquest tram del camí d’en Kane.

24/07/2018

El conegut camí de Llinàritx, al terme municipal des Mercadal, també serà objecte d’una considerable millora per a mantenir la seguretat i comoditat del trànsit. La inversió serà de 248.765 euros.

L’actuació serà a través del Departament de Mobilitat del Consell Insular de Menorca, que dirigeix Miquel Preto, conjuntament amb l’Ajuntament des Mercadal. Les dues parts signaran un nou conveni de col·laboració per al condicionament i pavimentació d’aquest camí, que es tracta del tram públic del Camí d’en Kane entre Es Mercadal i Ferreries, íntegrament de titularitat mercadalenca.

Les actuacions previstes en aquest conveni de col·laboració tenen l'objectiu de millorar la seguretat i comoditat de circulació, el qual necessita una millora superficial i de reforç del ferm. Concretament es durà a terme: eixermat i neteja de cunetes, una nova pavimentació a base d’aglomerat asfàltic en calent, i senyalització horitzontal i vertical. El tram objecte d’actuacions és de 3.458 metres de longitud i entre 4,8 i 5,2 metres d’amplada.

Les obres seran executades per l’Ajuntament des Mercadal amb un import de 248.765,24 €, i el Consell Insular de Menorca aportarà 124.382,62 € en concepte del 50% del finançament de les obres.

Amb aquest conveni per a la millora del camí de Llinàritx, el Departament de Mobilitat del Consell Insular de Menorca segueix treballant per a la conservació i millora de la xarxa de carreteres, no tan sols de les carreteres de la seva titularitat sinó també de les carreteres i camins municipals.

Notícies relacionades

Les Illes Balears cap al residu zero

Presentació de l’estudi “Les Illes Balears cap al Residu Zero. Situació actual i indicadors per a la transició”

El Consell prepara una ordenança que garanteixi l'ús eficient d'aigua a tots els municipis de l'illa

El nou reglament per a l'ús racional i eficient de l'aigua contemplarà el seu cicle integral, penalitzarà l'ús excessiu i establirà una estructura de preus socialment justa