140.000 euros per millorar el tram de carretera entre es Mercadal i Son Trèmol

El conseller de Mobilitat, Miquel Preto, destaca, a més, que amb el nou contracte per a manteniment de carreteres es passa de 2.300 a 6.200 euros per kilòmetre i any.

05/05/2018

El Departament de Mobilitat executarà un nou tram de millora a les carreteres de Menorca. En aquest cas és una inversió que serà de 140.000 euros, segons ha anunciat avui matí el conseller Miquel Preto, a la M-18, la que va des Mercadal fins a la rotonda de Son Trèmol. Més concretament, l’execució de les millores serà en els 3,5 primers kilòmetres sortint des Mercadal fins a la intersecció de Son Trèmol, el que suposen un 17.500 m².

Les obres consistiran en el tall de paviment i enderroc de l’aglomerat asfàltic en zones puntuals de millora estructural del paviment per a posterior eliminació de flonjall i construcció del nou ferm; també el perfilat de cuneta no revestida a tot el llarg de la carretera. Altrament també es millora el fresat puntual de zones amb esgotament superficial del ferm (3.500 m2) i el revestiment amb formigó d’alguns trams de cuneta (300 metres lineals totals aproximadament dividit en varis trams. Per acabar aquestes millores es donarà una capa de rodadora de 3 cm d’asfalt a tot al llarg del tram, mantenint la mateixa amplada de carretera (1350 Tn) , i posterior pintat de marques viàries segons la configuració actual i millora de l'abalisament de les barreres de contenció.

Es preveu el tancament d’aquest tram des de mitjans de la tercera setmana de maig fins dia 1 de juny. S’indicaran els itineraris alternatius que serà la Me-16 o Me-20.

Per altra banda, el conseller Miquel Preto ha destacat també l’increment en les inversions en carretera, ja que el contracte d’operacions de conservació i manteniment de les carreteres,  competència del Consell Insular, ha passat de 2.300 euros per km i any de l’anterior contracte al 6.200 euros per km i any. Un augment considerable.

Notícies relacionades

Les Illes Balears cap al residu zero

Presentació de l’estudi “Les Illes Balears cap al Residu Zero. Situació actual i indicadors per a la transició”

El Consell prepara una ordenança que garanteixi l'ús eficient d'aigua a tots els municipis de l'illa

El nou reglament per a l'ús racional i eficient de l'aigua contemplarà el seu cicle integral, penalitzarà l'ús excessiu i establirà una estructura de preus socialment justa