900.000€ per a donar impuls al sector primari de Menorca

Josep Juaneda: "Aquestes iniciatives segueixen el full de ruta marcat pel Pla d’Acció de Reserva de Biosfera, el qual és per a nosaltres una eina de transformació per avançar cap a una economia més sostenible"

18/12/2021

El conseller de Medi Ambient i Reserva de Biosfera, Josep Juaneda, i el conseller d’Economia i Territori, Josep Pastrana, han presentat aquest matí les novetats de les accions conjuntes adreçades a fomentar el sector primari. D’aquesta manera, es segueix potenciant un sector clau per a l’economia i la preservació de Menorca per tal que pugui fer front els nous reptes que tenen plantejats i seguir fent viables els seus negocis.

Com ha manifestat el conseller de Medi Ambient i Reserva de Biosfera, Josep Juaneda, ‘les iniciatives presentades segueixen el full de ruta marcat pel Pla d’Acció de Reserva de Biosfera, el qual és per a nosaltres una eina de transformació transversal per avançar cap a una economia més sostenible i que té en compte els objectius de desenvolupament sostenible’.

Les accions conjuntes presentades s’estructuren en tres grans línies de treball: agrari, pesquer i forestal.

Pel que fa al sector agrari, s’ha anunciat que el pressupost destinat a la convocatòria de caràcter anual del Contracte Agrari Reserva de Biosfera (CARB), passarà el pròxim any de 780.000 € a 900.000 €, dels quals 90.000 € provenen del Departament de Medi Ambient.

Aquesta nova partida inclosa per Medi Ambient estarà dirigida concretament a reforçar diverses mesures del CARB a les finques: per una banda, les mesures de neteja de síquies i canals d’aigua; per altra, dins la mesura de preservació d’hàbitats sensibles, s’hi afegeixen els trams de torrent que hi hagi dins les finques; també es finançarà l’elaboració d’analítiques de terra per fomentar la fertilització adaptada a les necessitats concretes del sòl dels terrenys agrícoles dedicats a cultiu; i finalment, s’afavorirà als llocs que prevegin la pastura de ramats dins terrenys de marina.

També s’ha inclòs com a novetat, un increment en les quanties del CARB per a les finques que disposin de la certificació de la marca Menorca Reserva de Biosfera.

Per altra banda, ambdós departaments han acordat el suport del departament de Reserva de Biosfera, a través de l’ajuda tècnica del seu personal tècnic a l’equip del CARB, per tal d’efectuar el seguiment tècnic de les mesures de conservació d’habitats singulars (com per exemple, basses temporals, torrents, etc.) que assumeixin les finques.

A més a més, així com ha explicat el conseller d’Economia i Territori, Josep Pastrana, ‘una altra de les principals novetats incloses en la nova convocatòria és l’agilització burocràtica, el que repercutirà amb l’agilització dels pagaments dels ajuts que era una de les principals reclamacions del sector’. D’aquesta manera, el sol·licitant rebrà una primera bestreta de 3.000 €, i la resta de l’import a percebre s’aportarà una vegada s’hagi presentat el justificant d’inversió.

Quant al sector pesquer, s’ha inclòs enguany una partida addicional de 10.000 € del pressupost de l’Agència Reserva de Biosfera, a les ajudes anuals del Departament d’Economia a les Confraries de pescadors, amb un sumant total de 70.000 €. Aquesta aportació addicional anirà dirigida a activitats de formació i capacitació del sector pesquer, tal com es va acordar amb les tres confraries de l’illa. En un futur, des del Consell Insular, es vol avançar en la creació d’un programa similar al CARB, específic per a les bones pràctiques en matèria de pesca a l’illa.

Finalment, el Departament de Medi Ambient ha afegit una partida de 20.000 € relacionada amb la gestió forestal sostenible, específicament dirigida al sector forestal de l’illa. S’han mantingut contactes també amb les empreses del sector, i en la mateixa línia que amb el sector agrari i pesquer, des del Departament de Medi Ambient es treballarà conjuntament per afavorir l’activitat i les bones pràctiques a les zones forestals. A més a més, l’Agència desenvoluparà una feina d’inclusió dels productes obtinguts de l’activitat forestal a l’illa, dins una categoria específica de la marca Menorca Reserva de Biosfera.

Notícies relacionades

El Consell prepara una ordenança que garanteixi l'ús eficient d'aigua a tots els municipis de l'illa

El nou reglament per a l'ús racional i eficient de l'aigua contemplarà el seu cicle integral, penalitzarà l'ús excessiu i establirà una estructura de preus socialment justa

Les Illes Balears cap al residu zero

Presentació de l’estudi “Les Illes Balears cap al Residu Zero. Situació actual i indicadors per a la transició”