Més per Menorca denuncia l'escandalosa discriminació de Menorca al Pla d'inversions estratègiques

Menorca només rebrà el 2% de la inversió territorialitzable, mentre que Mallorca el 95%

13/10/2021

Els menorquinistes consideren que la distribució de la inversió territorialitzable del Pla Estratègic Autonòmic és vergonyosa, donat que el 95% s'ha destinat a Mallorca, el 3% a Eivissa i el 2% a Menorca; la inversió territorialitzable suposa el 61,6% de la inversió prevista, és a dir 708,5 milions d’euros. La resta, fins arribar a un total previst de 1.148,3 milions d’euros, va adreçat a projectes que es distribueixen uniformement pel conjunt de les Illes (per exemple, convocatòries de subvencions) i, per tant, no corregiran el desequilibri que es dóna en les inversions imputables a cada una de les illes.

Segons Josep Castells, portaveu de Més per Menorca al Parlament, aquest despropòsit té dues causes: “en primer lloc, les presses per aprovar un pla estratègic sense temps per preparar-lo i debatre’l com toca amb els consells insulars i, en segon lloc, l’obstinació del Govern per no debatre aquest Pla al Parlament, com ha insistit Més per Menorca que es fes: és evident que si aquest Pla s’hagués debatut al Parlament el resultat no hauria estat tan lamentablement discriminatori per a Menorca i les Pitiüses”

Els menorquinistes també assenyalen que la relació de projectes és un calaix de sastre; combina projectes que ja estan definits i ja comptaven amb un finançament, amb projectes que no se sap si es podran finançar ni en quina quantitat. La qüestió és problemàtica perquè s’està donant per fet que es podran tirar endavant projectes, en alguns casos de cost multimilionari, sense tenir cap garantia de rebre’n el finançament necessari.

Finalment, Més per Menorca denuncia que tota la retòrica del debat i el consens per elaborar aquest pla ha quedat desacreditat davant del fet irrefutable que gairebé tot el Pla presentat es preveu que sigui executat per les diverses conselleries de la CAIB, deixant la participació d’altres administracions a un nivell menys que testimonial. De fet, tots els projectes excepte tres - de trenta-nou - seran gestionats pel Govern. 

Segons el portaveu de Més per Menorca, Josep Castells, "és evident que el Pla s'ha fet de pressa i corrents, de cara a la galeria, ha primat la propaganda i que el Pla sortís, ha estat una gestió molt millorable en un tema d’importància tan cabdal per a les nostres Illes". 

Aquests arguments centraran la posició de Més per Menorca en la compareixença que aquest capvespre fa el conseller de Fons Europeus davant del Ple del Parlament.

Notícies relacionades

La Llei Reserva de Biosfera que aprovarà el Parlament serà la mateixa que va sortir del Consell

Més per Menorca ha aconseguit que es mantingui la possibilitat de limitar l’entrada de cotxes aquest mateix estiu

Més per Menorca aconsegueix 50.000 euros ‘extra’ per a la Cambra de Comerç

Els menorquinistes seguiran negociant per agilitzar l’arribada de la subvenció a la entitat, fundada el 1906