Més per Menorca presenta 88 esmenes a la Llei d’Educació de les Illes Balears

Millorar el finançament de l’educació 0-3 i la convivència o desmassifcar les aules entre les reivindicacions dels menorquinistes

01/10/2021

Més per Menorca ha presentat aquest divendres 88 esmenes a la Llei d’Educació de les Illes Balears. Entre les reclamacions dels menorquinistes destaca la millora del finançament de la xarxa d’escoles infantils públiques per tal de garantir que el Govern cobreixi, almenys, el 33% del cost de la plaça; fins que s’assoleixi la gratuïtat d’aquesta fase educativa. Josep Castells, el portaveu dels menorquinistes al Parlament, ha argumentat que “aquesta és una mesura necessària per avançar cap a la igualtat d’oportunitats: cal que el Govern no escatimi recursos en el sosteniment de l’educació infantil”. “Des de Més per Menorca ens prenem la cohesió social i l’equitat com una prioritat”, ha assegurat.

Aquesta mesura enllaça amb una altra de les propostes clau de Més per Menorca, com és la de garantir el dret a plaça a un centre públic de qualsevol nivell. En paraules del portaveu dels menorquinistes, “actualment, no tots els alumnes tenen garantida una plaça a un centre públic”. “La dreta sovint s’omple la boca amb la llibertat d’ensenyament per reivindicar l’escola concertada, però la realitat a Menorca és inversa: hi ha moltes famílies que voldrien dur els seus fills a centres públics es veuen obligades a recórrer a centres concertats”, ha afegit Castells.

Per altra banda, un altre dels pilars en els quals han treballat els menorquinistes és en la disminució de les ràtios. Concretament, Més per Menorca aposta reduir substancialment les ràtios màximes a vint alumnes a l’Educació Primària, vint-i-cinc a l’ESO i vint-i-cinc a Batxillerat. Amb aquesta proposta, els menorquinistes pretenen desmassificar les aules i donar una atenció més adequada per a cada alumne.

Entre altres temes, com la llengua, els menorquinistes consideren vital que els alumnes siguin plenament competents en la llengua catalana quan acabin l’educació obligatòria. Per aquest motiu, Més per Menorca considera indispensable que Inspecció Educativa i l’Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu avaluïn el compliment d’aquesta qüestió per part de tots els centres en un moment de retrocés de l’ús social de la llengua pròpia. Això, com a forma de garantir la igualtat d’oportunitats.

Per altra banda, els menorquinistes també proposen que els deures a casa siguin excepcionals i complementaris a les tasques dutes a terme a l’aula o de recerca.

 

Nou capítol sobre convivència

Finalment, entre les esmenes presentades per Més per Menorca també es troba l’addició d’un nou capítol sencer dedicat a la convivència en els centres educatius. En aquest sentit, destaca la “mediació” com a procediment central per a la prevenció i resolució dels conflictes. En aquest nou capítol, a més, destaquen propostes contra l’assetjament escolar i les agressions, mesures per assegurar als afectats l’assistència adequada i, així mateix, mesures per assegurar la protecció del professorat i de la resta de personal dels centres educatius.

Notícies relacionades

Més per Menorca denuncia l'escandalosa discriminació de Menorca al Pla d'inversions estratègiques

Menorca només rebrà el 2% de la inversió territorialitzable, mentre que Mallorca el 95%

Exigirem responsabilitats pel gran fracàs de les inversions estatutàries

Josep Castells: “Són molts els milions que havia d’haver pagat l’Estat i que finalment ha hagut de pagar la ciutadania de les Illes Balears”