Preguntes amb resposta sobre la carretera general

Francesca Gomis - Consellera de Mobilitat

13/12/2020

[Article publicat al Diari Menorca el 13 de desembre de 2020]

Des de fa temps existeix a Menorca una preocupació generalitzada pel que afecta a la Carretera General, essent aquest un tema que molt sovint genera controvèrsies entre els menorquins i les menorquines. Aquesta preocupació és compartida des del  Consell Insular de Menorca, i es treballa per tal de poder dur a terme la millora del tram que va des d'Alaior fins a Maó en un breu termini de temps.

Una de les qüestions que recurrentment es plantegen és el perquè encara no s'ha acabat la reforma de la carretera i el per què les obres porten tant de temps aturades.

La remodelació de la carretera, parteix d'un projecte del govern de dretes al Consell (2001-2015) que contemplava en aquest tram la construcció de quatre ponts.

Durant aquell mandat es va iniciar la construcció de dos d’aquests quatre ponts: el de l'Argentina i el de Rafal Rubí, essent aquests els que menys trànsit detectaven. Obviant el pont  de Talatí (es va acabar el mandat i no es van tenir temps de començar)  i l'enllaç de la entrada d'Alaior que, sense cap mena de dubte,  era el més necessari per la gran  quantitat d’usuaris diaris que transiten per aquell tram.

És en el context de convocatòria de noves eleccions i canvi de color al govern del Consell Insular, el juliol del 2015, es comença a treballar amb el compromís  de donar una solució a aquest tram de carretera que permeti esbucar els dos ponts mig construïts ja que són dues infraestructures que consumeixen molt de territori, estan totalment sobredimensionades i resulten del tot innecessàries, tota vegada que l'encreuament de Rafal Rubí, per exemple, l'empren en el moment de major ocupació poc més de 300 vehicles al dia. A més, s’ha d’especificar  que aquest enllaç es troba molt prop de les dues navetes del mateix nom catalogades com a BIC.

És des  de l'any 2015 que s'està treballant  per trobar una solució d’adequació d’aquestes construccions, tota vegada que tècnicament i administrativament és complicat pel fet d'estar ja començades les obres dels enllaços a Rafal Rubí i l'Argentina. Malgrat les dificultats, sempre hem prioritzat l'eliminació del pont de Rafal Rubí per tal de preservar paisatgísticament l'entorn dels monuments prehistòrics. 

Què farem doncs en aquest punt de Rafal Rubí? si esbuquem el pont quina, solució plantejarem per les persones que hagin de fer un canvi de sentit o un gir a l'esquerra? la solució és no donar solució? Res més llunyat de la realitat. Que no s'efectuï cap actuació al punt exacte on ara està el pont, i que  diguem que allí, justament en aquell punt hi haurà una línia continua que no permetrà fer un gir a l'esquerra, no vol dir que no  es pugui incorporar al projecte un canvi de sentit en algun altre punt d'aquesta zona, tant a prop com sigui tècnicament possible de l'encreuament de Rafal Rubí. Aquesta és la nostra intenció i en açò estem maldant. 

En aquests moments, encara no ens és possible indicar el punt exacte on s’ubicarà aquesta opció, atès que el projecte d'aquest tram de carretera encara no està encarregat i per tant seran els tècnics encarregats de redactar-ho els que indiquin el punt idoni, incidint en el fet que sempre serà el que estigui més a prop de Rafal Rubí.

I per que només esbuquem el pont de Rafal Rubí? i no el de l'Argentina? En primer lloc perquè el de l'Argentina donarà servei, quan estigui totalment construït, a un nombre important de persones que habiten aquella zona residencial, així com també permetrà als nombrosos visitants del Zoo que es troba a aquella mateixa zona accedir-hi de forma segura. També perquè en no haver-hi cap bé arqueològic a protegir en aquell voltant, ni cap altre motiu que legalment justifiqui l'esbucament,  no és possible fer cap altra actuació que no sigui acabar-lo.

I tot això quan es podrà dur a terme? Per tal de poder esbucar una infraestructura ja començada i donar una nova solució a aquest tram, necessitàvem un marc legal que ens emparés, i aquest se'ns va obrir amb la incorporació d'una disposició addicional a la Llei de Carreteres de les Illes Balears que ens permetrà restaurar paisatgísticament la zona de Rafal Rubí. Segons aquesta Disposició Addicional s'han de crear unes Directrius del Paisatge que seran les que regularan  la restauració paisatgística que es vulgui efectuar, al mateix temps que permetran preservar altres entorns de Menorca de cara a futures actuacions. Aquestes Directrius, ja estan elaborades i s'han incorporats dins del PTI que serà el marc legal on tindran cabuda. Una vegada aprovat aquest PTI es podrà procedir a encarregar el projecte que permetrà enderrocar l'enllaç de Rafal Rubí i continuar amb la reforma d'aquest tram de carretera.

Però, per que no comencem les obres per aquest tram tant conflictiu i no pel tram que va des d'Alaior fins l'enllaç de l'Argentina? Aquesta decisió té vàries motivacions. La primera és totalment tècnica. Durant el passat mandat es va construir  l'enllaç de l'entrada d'Alaior i tècnicament era millor començar ara les obres a partir d'allí on es van finalitzar per fer-ho consecutivament.

A més, existeix una altre element que motiva prendre aquesta decisió, el projecte inicial de la reforma de la carretera, serà amb molt poques variacions el que es durà a terme ara en aquest tram. L’única cosa que s'ha hagut de millorar és un problema de drenatge al nus de l'Argentina que no estava resolt en aquest projecte inicial. En canvi, per al tram que va de l'Argentina a  Rafal Rubí s'ha de fer un projecte nou, i la seva elaboració, avaluació i tramitació necessita més temps. 

Des del Consell Insular veim del tot  necessari  començar les obres quan abans, tenint en compte el temps que porten ja aturades i les molèsties ocasionades a les persones usuàries, i és  així que  hem decidit començar per aquest punt i no pel de Rafal Rubí.

I ara que passarà amb la possibilitat de gir a l'esquerra que hi ha davant Alcaidús? Doncs que mentre es fan les obres del primer tram, continuarà havent-hi la possibilitat d'efectuar aquest gir a l'esquerra, i només es suprimirà quan hi hagi construïda una alternativa al mateix.

En definitiva i a mode  resum de tot l’exposat, les obres a la Carretera General estan previstes que comencin la segona meitat del proper any 2021, que no es deixarà sense alternativa al canvi de sentit a la zona de Rafal Rubí, que la intenció del  Consell Insular de Menorca és que s'encadeni la construcció d'un tram amb el següent i que, tot i que sempre hi haurà mancances, esperem que en breu la carretera general sigui una via adequada a les necessitats dels menorquins, però  dimensionada a la realitat de l'illa i amb les estructures i el consum de territori necessaris, ni més ni menys.

Notícies relacionades

El PTI, un Estatut d’Autonomia de Menorca?

Miquel Maria, portaveu de Més per Menorca al Consell Insular

Un any per oblidar

Patrícia font