Es consolida l'aposta per l'autoconsum particular i per a empreses de Menorca

Es preveu que, per tercer any consecutiu, el nombre de sol·licituds per subvencionar una instal·lació d'autoconsum superi al de convocatòries passades a Menorca, de manera que novament es planteja ampliar el pressupost destinat a subvencions

17/08/2020

L’interès per l’autoconsum a Menorca segueix creixent, com es desprèn de les dades del Govern Balear en relació a les sol·licituds de subvenció per a particulars, pimes, associacions empresarials i entitats sense ànim de lucre. La present convocatòria de subvenció per a instal·lacions d’autoconsum es va iniciar el 7 de gener, amb un pressupost total de 3 milions d’euros a repartir entre les diferents illes.

A Menorca, a dia d'avui, amb el pressupost inicial de la convocatòria s’han aprovat un total de 183 sol·licituds de subvenció, 146 de les quals són per a instal·lacions de particulars (el 30% del total de Balears) i 37 per a empreses (el 18% de les Balears). Aquestes instal·lacions sumen una potència instal·lada de 887 kW pic i una inversió total a l'illa d’1,3 milions d’euros, dels quals 578.292 € seran subvencionats.

Amb aquestes dades, es consolida l’aposta per l’autoconsum a l’illa, que en els darrers anys ja ha vist incrementar significativament la concessió de subvencions, passant de 27 l’any 2018 a 208 el 2019. El present any, fins al moment, s'han comptabilitzat 183 sol·licituds concedides. Aquestes dades, però, no són definitives, perquè durant el mes de juliol, la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius del Govern Balear ha anunciat la voluntat d’ampliar en 1,5 milios d'euros el pressupost disponible per tal de poder superar el miler de sol·licituds aprovades a nivell balear. Per tant, es preveu que es superi el número de l'any anterior.

Com mostren les dades exposades en l'anterior taula, a través de les subvencions del Govern Balear, s'han implantat un total de 1,82 MW de potència pic en instal·lacions d'autoconsum. A aquesta dada, que no és definitiva, cal sumar la potència instal·lada de totes aquelles instal·lacions d'autoconsum que es subvencionaran amb l'ampliació de l'import anunciada.

A les dades mostrades, que només inclouen instal·lacions particular i d'empreses, cal afegir-hi les instal·lacions d'autoconsum promogudes per les administracions públiques i totes aquelles instal·lacions de particulars i empreses que s'han executat sense comptar amb cap tipus de subvenció.

Les dades exemplifiquen l'ampli consens social al voltant de la transició energètica a l'illa. Un consens expressat tant per les diferents administracions, el sector empresarial i la ciutadania per treballar de manera conjunta amb Europa i convertir l'illa en territori pilot en renovables.

A Menorca, aquest context favorable entronca directament amb els objectius establerts en l'Estratègia Menorca 2030 en matèria de transició energètica i reducció d'emissions. Es consideren diferents escenaris de penetració de renovables per assolir l'objectiu general de cobrir el 85% de la demanda total d'energia elèctrica amb aquesta tecnologia. Entre ells, aconseguir 30 MW d'energia fotovoltaica amb autoconsum en entorns urbans.

Tendència a les Illes Balears

A nivell Balear, les dades provisionals de la present convocatòria també confirmen la tendència creixent de l’autoconsum, amb 1.940 sol·licituds presentades a 25 de juny de 2020, superant les 1.044 de l'any 2019, que al mateix temps ja superaren les 271 del 2018.

Amb els 3 milions de pressupost inicial, s'han atorgat un total de 684 subvencions a tot Balears entre particulars (483) i empreses (201). Aquesta xifra implica una inversió de 7,8 milions d'euros (3 milions per part de particulars i 4,8 milions per part d'empreses), o 6.319 kW de potència instal·lada (1.687 kW en instal·lacions de particulars i 4.632 kW d'empreses).

Els 6,32 MW de potència que es preveuen instal·lar amb les subvencions concedides enguany contrasten amb els 3,96 MW de les sol·licituds aprovades el 2019, i encara més amb la potència objecte de subvenció el 2018, que va ser d'1,22 MW.

Tipologies subvencionables

Dintre de la present convocatoria de subvencions del Govern Balear, eren declarades subvencionables, totes aquelles instal·lacions d'autoconsum per edificis, siguin amb tecnologia fotovoltaica o eòlica, amb emmagatzematge o sense ell, o connectades a la xarxa de distribució o aïllades.

Les instal·lacions d'autoconsum poden ser sense excedents o amb excedents. En el primer cas s'instal·la un dispositiu que impedeix l'abocament d'energia elèctrica a la xarxa, fet que impedeix que la instal·lació pugui rebre subvenció (segons el que estipulen les bases de la convocatoria). En el segon dels casos, quan hi ha excedents d'energia, aquests s'injecten a la xarxa elèctrica de distribució, i es pot demanr a la comercialitzadora d'energia que ens compensin per l'energia abocada, fet que es tradueix en un "descompte" en el terme d'energia de la factura elèctrica.

Notícies relacionades

Esteve Barceló pren possessió com a conseller de Més per Menorca

La consellera Noemí García es converteix en la portaveu del grup menorquinista al Consell Insular

Més per Menorca: "Tenim un equip de govern sense rumb ni pressupostos, que viu d'anuncis i rendes"

El partit menorquinista denuncia la manca d'iniciativa del PP al Consell Insular, que mentre critica la feina dels dos darrers mandats no fa altra cosa que continuar projectes començats per l'anterior equip de govern

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit