El Ministeri de Sanitat assumeix competències de les CCAA

Totes les disposicions i mesures de contenció del COVID-19 en els àmbits següents que recaiguin en l’àmbit competencial de les CCAA, s’adoptaran pel Ministeri de Sanitat

15/03/2020

Les disposicions i mesures de contenció del COVID-19 en els àmbits següents que recaiguin en l’àmbit competencial de les CCAA, les adoptarà el Ministeri de Sanitat

  1. Limitacions a la llibertat de circulació de les persones
  2. Establiments, equipaments i activitats amb obertura al públic suspesa o condicionada
  3. Assegurament de l’abastiment de productes necessaris per a la protecció de la salut pública.

Totes les disposicions i mesures de contenció del COVID-19 en els àmbits enumerats que recaiguin sota l’àmbit competencial de les entitats locals, s’adoptaran per l’autoritat autonòmica competent.

A més, totes les CCAA hauran de comunicar al Ministeri de Sanitat totes les disposicions i mesures de contenció que hagin adoptat per a la contenció del COVID-19 fins la declaració de l’estat d’alarma.

Les CCAA hauran de remetre al Ministeri de Sanitat la informació epidemiològica, de situació de la capacitat assistencial i de necessitats de recursos humans i materials diàriament a través dels annexos que recull la mateixa ordre.

Notícies relacionades

Sobre el tancament de fronteres

Mentre duri l'Estat d'Alarma la Policia Nacioanl s'encarrega de verificar les condicions establertes; la policia autonòmica i les forces armades poden donar-li suport.

Es fa efectiu el control de fronteres

A través d’aquesta ordre es fa efectiu els controls en les fronteres interiors des del 17 fins el 26 de març (ambdós inclosos). A través de l’ordre INT/283/2020, del 25 de març, s’han prorrogat els efectes d’aquests controls fronterers fins l’11 d’abril.