Insistim: volem una llei educativa

Govern i Parlament haurien de fer un darrer esforç perquè, abans que acabi la legislatura, s’aprovin també la Llei en defensa dels consumidors i la Llei de prevenció i extinció d’incendis

28/09/2018

En aquests moments, el Parlament tramita lleis de gran transcendència com la Llei de residus, la Llei agrària o la Llei contra el canvi climàtic, entre d'altres, amb les quals MÉS per Menorca se sent fortament compromès perquè surtin endavant.

Així i tot, consideram molt importants altres lleis que encara no han iniciat la seva tramitació parlamentària. Ens refereim a la Llei dels consumidors i a la Llei de prevenció i extinció d'incendis, que estan en condicions de ser tramitades i depenen de l'interès i la priorització política. 

La nova Llei dels consumidors és una necessitat urgent. Enguany es compleixen 20 anys de la primera llei a les Illes Balears que regulava els drets dels consumidors, i en aquest 20 anys el context i la forma de consumir han canviat substancialment.

Quant a la Llei de prevenció i extinció d'incendis, s'ha de dir que és una llei àmpliament consensuada amb els consells insulars i amb els experts en la matèria, i que garanteixi, entre d’altres, els requisits mínims comuns de tots els serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvament de les Illes Balears, l’estructura bàsica dels serveis, les normes comunes de funcionament, els criteris de selecció, formació, promoció i mobilitat del personal, els drets i deures professionals dels seus membres, o el règim disciplinari específic, entre altres aspectes bàsics.

Finalment, la Llei educativa, de la qual MÉS per Menorca no coneix un text definitiu, és la més incerta, però a la qual els menorquinistes no volen renunciar. "Teníem un mandat molt clar de la societat civil quant a educació: restituir i avançar. Restituir el diàleg, la desconfiança, els drets, retallats per la política Bauzá, i avançar en dos grans eixos: millora del finançament d'Educació i un pacte i una llei educativa. I s'ha restituït, però volem avançar més. Hem aconseguit el 1000 milions d'euros en el pressupost per al 2019, només per Educació. Però resten massa incerteses quant a la Llei educativa. Estem en un compte enrere, i és hora de tancar compromisos.", ha assegurat el diputat i coordinador de MÉS per Menorca, Nel Martí.

 

Notícies relacionades

Nel Martí durant la pregunta oral formulada al Govern.

Més de 2.400 estudiants s'han beneficiat ja de deduccions fiscals per estudiar fora

La mesura, que va ser lluitada al Parlament per MÉS per Menorca, es va començar a aplicar al Pressupost de 2018

Els menorquins estalvien 4,3 milions d'euros gràcies a una mesura que va proposar MÉS per Menorca

El Govern ha donat a conèixer les dades del primer any de vigència de la figura de l'herència en vida, durant el qual s'han fet 165 operacions