140.000 euros per millorar el tram de carretera entre es Mercadal i Son Trèmol

El conseller de Mobilitat, Miquel Preto, destaca, a més, que amb el nou contracte per a manteniment de carreteres es passa de 2.300 a 6.200 euros per kilòmetre i any.

05/05/2018

El Departament de Mobilitat executarà un nou tram de millora a les carreteres de Menorca. En aquest cas és una inversió que serà de 140.000 euros, segons ha anunciat avui matí el conseller Miquel Preto, a la M-18, la que va des Mercadal fins a la rotonda de Son Trèmol. Més concretament, l’execució de les millores serà en els 3,5 primers kilòmetres sortint des Mercadal fins a la intersecció de Son Trèmol, el que suposen un 17.500 m².

Les obres consistiran en el tall de paviment i enderroc de l’aglomerat asfàltic en zones puntuals de millora estructural del paviment per a posterior eliminació de flonjall i construcció del nou ferm; també el perfilat de cuneta no revestida a tot el llarg de la carretera. Altrament també es millora el fresat puntual de zones amb esgotament superficial del ferm (3.500 m2) i el revestiment amb formigó d’alguns trams de cuneta (300 metres lineals totals aproximadament dividit en varis trams. Per acabar aquestes millores es donarà una capa de rodadora de 3 cm d’asfalt a tot al llarg del tram, mantenint la mateixa amplada de carretera (1350 Tn) , i posterior pintat de marques viàries segons la configuració actual i millora de l'abalisament de les barreres de contenció.

Es preveu el tancament d’aquest tram des de mitjans de la tercera setmana de maig fins dia 1 de juny. S’indicaran els itineraris alternatius que serà la Me-16 o Me-20.

Per altra banda, el conseller Miquel Preto ha destacat també l’increment en les inversions en carretera, ja que el contracte d’operacions de conservació i manteniment de les carreteres,  competència del Consell Insular, ha passat de 2.300 euros per km i any de l’anterior contracte al 6.200 euros per km i any. Un augment considerable.

Notícies relacionades

Carretera Maó cap a Fornells

El Consell aprova licitar les obres d’un tram de la via Maó-Fornells per 932.042 euros

Les actuacions previstes són el segellat de fissures, capes de reforç d’aglomerat asfàltic, construcció de cunetes revestides de formigó i senyalització i abalisament.

L’exposició “Francesc de Borja Moll i Josep Maria Llompart” arriba a Menorca

L’IES Josep Maria Quadrado de Ciutadella acollirà la mostra del que va ser “una amistat fructífera” entre aquestes dues figures de la cultura de les Illes Balears en el segle XX. Serà aquest dimecres a les 19:00 hores.