Acord per a les ‘bones pràctiques’ entre l’Associació d’Artistes Visuals i el Consell

El conseller insular de Cultura, Miquel Àngel Maria, destaca que és un conveni per desenvolupar un protocol de bones pràctiques en les iniciatives produïdes pel Departament de Cultura i per dignificar la professió dels artistes.

28/02/2018
Firma del convenni, prou visual, cert. Firma del convenni, prou visual, cert.

El Consell de Menorca i l’Associació d’Artistes Visuals de les Illes Balears, que presideix Laura Marte, han signat un conveni per al desenvolupament de les ‘bones pràctiques” en la organització i producció d’esdeveniments culturals. Es tracta d’una passa important per dignificar i fer valer el treball dels artistes, que han de ser considerats i tractats com a professionals”, ha apuntat el conseller Miquel Àngel Maria.

El Consell, a través del conseller de Cultura, va començar a treballar amb l’AAVIB per elaborar un document d’acord que permeti la col·laboració efectiva perquè des del Consell. Miquel Maria ha dit que “s’ha d’aplicar el codi de les bones pràctiques que  la institució insular les complesqui en les seves iniciatives públiques.

En els contactes previs amb l’AAVIB ja es va fer una primer passa important. Va ser la d’ampliar i reformar la Comissió Assessora d’Arts Plàstiques per encabir el concepte artístic en tota la seva dimensió, d’aquí, també, el canvi de nom de la Comissió que passaria a denominar-se Comissió Assessora d’Arts Visuals, en la qual s’inclou la representació de l’AAVIB.

Per altra banda, l’any passat es va treballar el text del present conveni i que culmina un acord amb aquesta associació perquè l’activitat dels professionals artístics sigui valorat professionalment.

El document d’acord garanteix la llibertat de creació i expressió dels artistes i representa el suport del Consell al col·lectiu davant la repressió, censura i vexació a la creativitat dels artistes. També garanteix l’autoria, difusió i integritat de les obres i els autors. Altrament es garanteix la transparència en les transaccions de les parts, els drets econòmics dels autors i les seves obres amb una remuneració dels 15% pel treball realitzat en els projectes impulsats pel Consell. Procura a la lliure concurrència a les convocatòries d’ajudes que oferesqui el Consell, alhora que incorpora agents o representants de les associacions professionals als organismes relacionats que pugui crear el Consell.

Així, cal considerar aquest acord en el marc d’una política progressista envers l’activitat artística dels professionals, un sector que reclama la dignificació i reconeixement a la seva professió en el marc dels drets morals, econòmics, d’autoria i de lleialtat i transparència, el que venen a ser les principals columnes del codi de ‘Bones Pràctiques’ que reivindica el sector de les arts visuals.

 

Notícies relacionades

Restaurar les pintades de sa Naveta costarà entre 20.000 i 40.000 euros

S’està treballant amb un sistema de vigilància de la qual no s’informarà per no prevenir els delinqüents. El conseller Miquel Àngel Maria també demana discreció en les informacions per facilitar la feina policial per a la detenció dels agressors.

Estand de Menorca a París

Turisme de naturalesa i nova ruta Marsella-Menorca, les novetats de França

El mercat francès també aposta pel turisme alternatiu i s'interessa pel Camí de Cavalls i les rutes cicloturístiques. També s'obre una nova d’una connexió aèria.