Salord diu haver actuat sempre amb el sentit de responsabilitat amb l’enllaç de l’Argentina (Vídeo)

La vicepresidenta Primera del Consell i responsable inicial de les obres de la carretera General, explica que “qualcú haurà de respondre per haver executat unes obres en contra de l’informe de Medi Ambient”

31/10/2017

Maite Salord, vicepresidenta primera del Consell de Menorca i titular del Departament de Carreteres a l’inici del mandat al front de la institució insular, ha sortir al pas sobre la construcció de la rotonda a doble nivell a l’enllaç de l’Argentina iniciada durant l’anterior Govern del PP i el dictàmen emès per la Comissió Balear de Medi Ambient.

Des d’un principi, tant la llavors presidenta insular Maite Salord com la resta de l’actual equip de Govern, ja van manifestar la intenció de reconduir les dimensions del projecte de la Carretera General, de forma concreta el tram entre Maó i Alaior, on les previsions d’obra i les rotondes projectades eren desproporcionades. A més, quan entrà al govern l’actual equip, es van detectar una sèrie d’errors i deficiències que obligaren a Salord a revisar a fons tot el projecte, per la qual cosa “havíem d’actuar amb responsabilitat davant els errors”, indicà

Entre les actuacions presumptament irregulars es va trobar l’execució de l’enllaç a doble nivell a l’alçada de l’Argentina, una actuació que contradeia, al parer de Salord, l’informe emès l’any 2013 per la Comissió Balear de Medi Ambient.  Aquest mateix organisme va aprovar  un acord, en data 7 de juliol de 2016, en relació a la revisió de les condicions de la declaració d'impacte ambiental de la carretera Me-1 (tram Maó a Alaior) pel que fa a l'enllaç de l'Argentina (pk 8+220), concloent que: d'una banda, “va posar de manifest una incongruència entre les actuacions duites a terme i els condicionats de la declaració d’impacte ambiental de la CMAIB de 26/07/2013, i d’altra va instar al Consell a presentar un estudi d’alternatives prioritzant plantejar alternatives a nivell per al nus de l’Argentina”.

Just fa una setmana, la Comissió de Medi Ambient ha resolt optant per la solució que dóna compliment als condicionants de la declaració d'impacte ambiental del 2013: no incrementar la superfície i reduir el risc d'inundació. També aclareix que el projecte que s'havia executat parcialment no complia aquests condicionants, per la qual cosa la institució insular estudiarà les possibles responsabilitats en l’execució de les obres.

 

Notícies relacionades

El conseller Miquel Preto i el batle Pere Moll

219.542 € per millorar la rotonda de l’Avinguda de la Mar des Migjorn Gran

El finançament anirà íntegrament a càrrec del Consell, mentre que el consistori migjorner executarà les obres, en base a un conveni signat entre les dues administracions.

El transport públic de Menorca rebrà aparells informàtics per a un sistema tarifari integrat (VÍDEO)

La maquinària cedida al Consell té un valor de 831.200 euros i s’ha adjudicat mitjançant un conveni de col·laboració amb el Consorci de Transports de Mallorca i el Govern de les Illes Balears.